Thông báo Danh sách Zalo các khối năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Về việc tham gia nhóm gia Zalo Khối năm học 2021 – 2022
– Phụ huynh, học sinh xác định khối học để tham gia đúng nhóm khối
– Nhấn vào đường link của khối tương ứng
– Để tham gia vào nhóm khối thì yêu cầu phụ huynh, học sinh đăng ký đầy đủ thông tin học sinh (Họ và tên, ngày sinh của học sinh)
– GVCN, Giáo viên phụ trách khối căn cứ vào thông tin sẽ xét duyệt vào nhóm. Nếu PH hay HS không khai đúng thông tin như yêu cầu hoặc không phải học sinh lớp, khối đó thì GVCN, Giáo viên phụ trách khối từ chối DUYỆT vào lớp, khối.
* Lưu ý: Đây là kênh thông báo của GVCN, nhà trường với PH và HS. Đề nghị phụ huynh, học sinh không sử dụng cho những việc cá nhân, những nội dung nào trao đổi riêng thì PHHS, học sinh nên nhắn tin riêng. Xin cảm ơn!
DANH SÁCH ZALO nhóm các Khối:

Khối 6 – Phụ trách: Đào Ngọc Thụ. Số điện thoại:  0972000432

Nhóm Zalo Khối 6: https://zalo.me/g/rltkcf570

Khối 7 – Phụ trách: Trần Thị Thanh Vân. Số điện thoại:  0915932049

Nhóm Zalo Khối 7: https://zalo.me/g/uvsjsw417

Khối 8 – Phụ trách: Lê Thị Quyên. Số điện thoại:  0909051709

Nhóm Zalo Khối 8: https://zalo.me/g/walazi962

Khối 9 – Phụ trách: . Số điện thoại: Võ Thị Phi Luyện. Số điện thoại:  0987004600

Nhóm Zalo Khối 9: https://zalo.me/g/xsqpao485