Phạm Công Thành
Phạm Công Thành Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng _ Bí thư chi bộ THCS EaHiu 0984355757 Trường THCS EaHiu, Buôn Roang Đơng - Xã EaHiu - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Chính
Nguyễn Chính Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ THCS EaHiu 0985800903 nguyenchinh34@gmail.com Trường THCS EaHiu, Buôn Roang Đơng - Xã EaHiu - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk
Trinh Xuân Cường Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn 0914248786 THCS EaHiu