Nguyễn Chính
 • Nguyễn Chính
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ THCS EaHiu
 • 0985800903
 • nguyenchinh34@gmail.com
 • Trường THCS EaHiu, Buôn Roang Đơng - Xã EaHiu - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn A
 • Nguyễn A
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0123456789
 • ht@vtk.com
 • - Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác.) - Xuống hàng...
Phạm Công Thành
 • Phạm Công Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ THCS EaHiu
 • 0984355757
 • Trường THCS EaHiu, Buôn Roang Đơng - Xã EaHiu - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk
 • Trần B
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0123456789
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Trinh Xuân Cường
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn
 • 0914248786
 • THCS EaHiu