Tài liệu tập huấn Elearning

Tài liệu tập huấn Elearning

Lượt xem:

...
Nội dung Diều chỉnh chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020

Nội dung Diều chỉnh chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...