Danh sách học sinh 2021-2022

Danh sách học sinh 2021-2022

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY – HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY – HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

...
Thông báo Danh sách Zalo các khối năm học 2021-2022

Thông báo Danh sách Zalo các khối năm học 2021-2022

Lượt xem:

Về việc tham gia nhóm gia Zalo Khối năm học 2021 – 2022 – Phụ huynh, học sinh xác định khối học để tham gia đúng nhóm khối – Nhấn vào đường link của khối tương ứng – Để tham gia vào nhóm khối thì yêu cầu phụ huynh, học sinh đăng ký đầy đủ thông tin học sinh (Họ và tên, ngày sinh của học sinh) – GVCN,... ...
Video hướng dẫn vào học Online

Video hướng dẫn vào học Online

Lượt xem:

...
Tài liệu hướng dẫn vào học Online

Tài liệu hướng dẫn vào học Online

Lượt xem:

...
Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
GIÁO VIÊN GIÁM SÁT – HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC ONLINE

GIÁO VIÊN GIÁM SÁT – HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC ONLINE

Lượt xem:

...
NỘI QUY HỌC ONLINE TRƯỜNG THCS EA HIU

NỘI QUY HỌC ONLINE TRƯỜNG THCS EA HIU

Lượt xem:

...